• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/karadagResmi?ref=hl
SaatYöresel Sözlük

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖRESEL ŞİVELER

A 
Abacuğum: Şaşırma ifadesidir.
Aba: Anne, nene.
Ağu: Zehir. 
Ahbun: Hayvan gübresi
Aktarmak: Altını üstüne getirmek. Harmanı aktarmak veya tarlayı aktarmak.
Alaca karga: Saksağan. 
Arılık: Arı kovanlarının konduğu üstü kapalı önü açık bina. 
Arustak: Tandır evinin tavanı.
Azıtmak: Bir evcil haybanı yaban ortamına terketmek veya bir hayvanın yavrularını büyüttükten sonra kendi haline bırakması. 
B
Bayır: Mera.
Belleme: Hayvanların sırtına, sovuktan korunmaları için örtülen örtü.
Bibi: Hala.
Bılik: Köpek yavrusu. 
Böğürme : Garip ses çıkarma
Burç: Kavak ve söğürt ağaçlarının uc ve ince kısımlarının hayvanların yiyeceği hale getirilmiş hali. 
 C 
Cağmar: Ağıl veya bostanın kapısı. 
Cıcık: Güzel, iyi.
Cıldır: Yavan. 
Ç
Çebiç: Genç yaştaki dişi keçi.
Çej: Bal mumu.
Çigit: Çekirdek.
Çiper: Agaçların ince dalları.
Çırpık: Beyaz toprak.
D 
Davar: Keçi ve Koyunlara verilen genel ad.
Debellenmek: Yuvarlanmak.
Dengi: Hayvanların sağılmak için toplandıkları etrafı çitle çevrili olmayan alan. .
Düge: Bir yaşındaki dişi dana. 
Düyülcük: Küçük taneli bulgur.
Düyürçü: Düğünde gelin almaya giden kadınlara yenge veya düyürcü denir. 
E 
Egiş:Ekmek pişirirken kullanılan demirden yapılma alet.
Essah : Hakikaten, doğrumu
Emi: Amca, emmi.
En: 1-doğal soğuk hava deposu, mağara 2-koyunların kulaklarına bıcakla kesilerek yapılan işaret. 
Evdirmek: Acele etmek, çabuk olmak.
Evlek: Tarlayı boydan boya kısımlara ayıran ana çizgi.
Ey: Buyur, efendim.
Eylenmek: 1-Durmak.2-Alaya almak. 
F 
Ferik: Bir yaşındaki tavuk. 
Fıs: İçi boş.
Fişenk atmak: Kura çekmek. 
G 
Gada : Sevgi ifadesi
Gadan Alım : Başındaki tehlikeyi belayı almak
Gallik gullik: Eğri büyrü.
Gak: Dilimlenmiş ve kurutulmuş meyva.
Gasbennek: Kasden.
Gaşovu: Kaşağı.
Gavar:Su yolu.
Gazel:Yere dökülmüş ağaç yaprağı.
Gelberi: Agız tarafı uzun ve dar kar kürümeye yarayan alet.
Gıcik: Küçük göveç.
Gıdik: Keçi yavrusu.
Gılik: Bir çeşit peskimete verilen ad.
Gıgırik:İpin ucuna takılan V şeklindeki ağaç.
Gıgılcım: Kıvılcım.
Gıldırik: Yuvarlak.
Gogan: Taş.
Gogo: Çerez.
Golan: Eğeri ve semeri binek hayvanının sırtına belinin altından, tutturmaya yarayan bağ.
Gög: Mavi. 
Göze: Su kaynağı, bulak. 
Gulunlu: Yavrulu
Gunnamak: Eşek, at ve köpek gibi murdar hayvanların yavrulaması.
Gurdeşen etmek: Alerji veya başka bir sebeple şidettli kaşıtı olması. 
Güccük: Küçük.
Gücük: Şubat ayı.
Gündöndü: Ayçiceği.
Göreslemek: Özlemek. 
H 
Harıslanmak: Heveslenmek, istemek, özlemek.
Hap: Tam, denk.
Hark: Ark.
Haz: Südün kabtaki derinliğini ölçmek için kullanılan ağaç çubuk.
Hazlamak: Haz denen ağaç çubukla südün yüksekliğini ölçmek. Argo: Manası biraz dününce bulunabilir.Sakın başkasına kullanmayın.
Herk etmek: Tarlayı sürmek.
Herk:Sürülmüş tarla. 
Hınısı: Ağaçtan yapılma silindirik yayık.
Hırtlik: Boğaz.
Hırlak: Hırlayan.
Hızma: Koyunların gözlerinin üzerindeki sıyah çizgi.
Hoho: Öcü. 
Horum: Deste, demet. 
Hozan: Ekin veya ot biçildikten sonra toprakta kalan sap kısımlar.
Hozdenek:Göletlerde vana görevi yapan ağaç parçası
Höllük: İnce elenmiş toprak. Önceden yeni doğan çocukların altına serilirdi.
Hugul: Yaylada tek odalı olarak inşa edilen bina, bu binaya oba adı da verilmektedir. 
I 
Irapata: Ekmeği tandırın yüzeyi yapıştırmaya yarayan alet.
Irgat : Tarlada çalışan işci
Ilıncak: tandır ekmeklerinin üzerine istif edildiği ve dört köşesinden iple tavana asılı olan ızgara 
İ 
İlme: Taş.
İssi: Havanın aşırı sıcak ve boğucu olması: 
K 
Kallik kullik: Eğri büyrü, şekilsiz.
Kejgere: Hayvan sırtında taş vs. taşımak için ağaçtan yapılan araç.
Kaş: Taş, taşlı yer.
Kem: Ekin demetini bağlamak için ekinden yapılan bağ.
Kerme: Sıkışarak sert duruma gelmiş koyun gübresi. 
Kert: İşaret.
Kert koymak: İşartlemek, işaret koymak
Kıra: Kayalık. 
Kom: Koyunların beslendiği ahır.
Korut: Bir yaşındaki erkek keçi. 
Koslamak: Kapıyı sürgülemek. Argo: Manası biraz düşününce bulunabilir. Sakın başkasına söylemeyin.
Kotnak: Yaranın kabuğu.
Koz: Küçük bir çeşit ağıl.
Kösövü: Kömür.
Kuçik: Köpek veya köpeğin yavrusu
Kurik: Eşek yavrusu.
Kuzlamak: Koyun, inek ve keçinin yavrulaması.
Kurun: Yalak.
Külek: Ağaçtan yapılma silindirik barkaç.
Küp: Büyük göveç
L 
Log: Toprak damlı evlerin yağmuru akıtmaması için topragı sıkıştırmada kullanılan silindir şeklindeki taş.
Lop olmak: Sırıl sıklam ıslanmak. 
M 
Massa: Çift sürerken öküzleri yönlendirmede kullanılan ucu ineli sopa.
Merek: Samanlık.
Mehle: Mahalle.
Mığlamak: Samanlıktaki doğranmış samanın veya otun basırılması.
Mırdık: Fasulye tanesi.
Mollik: Küçük sürgün.
Modul: Masanın ucuna çakılan ucu sivri çivi veya demir.
Mozik: Bir yaşındaki erkek dana.
Mörhelemek: Kırmızı toprak ve yumurta sarısıyla evlerin zemininin parlatılması.
Mökkem: Muhkem, sağlam.
Müsür: Hayvanların yemlerini yedikleri genellikle ağaçtan yapılma kap. 
O 
Obalar: Obanın bulunduğu yer, yayla.
Otarmak: Otlatmak, gütmek. 
Ö 
Örken: Kalın ip.
Örtme: Ayvan. 
P 
Pahar: Çeşme, pınar. 
Palan: Binek hayvanların sırtına binmek için giydirilen eyere benzer araç.
Paracuk: Kelebek.
Parça pırtık: Param parça.
Patos : Buğdayı samandan ayıran makina
Pıhbıh: İnce çekilmiş bulgur.
Pıherik: Baca. 
Pırtik: Parça. 
Pos: Post.
Postik: Post parçası. 
Potçik: Etek.
S 
Sahovul:Çalıdan yapılmış süpürge.
Sahtik: kirden veya sovuktan dolayı bir kumaş bir şeyin sertleşmesi.
Sal: Yassı taş.
Samı: Öküzleri boyunduruğa bağlamaya yarayan uzun ince ağaç.
Saplik: Yassı.
Sıvarmak: Sulamak.
Sıyırmak: 1-Temizlemek,itmek. 2-Aşağı indirmek, çıkartmak.
Soyha: Meret. 
Sındırma: Mayalanmış sütün peynir olmadan önce ısıtılması.
Sıvarmak: Tarlayı sulamak. 
Sohuraç: Bir nevi sos.
Ş 
Şarşar: Çağlayan,şelale.
Şavar: Ot veya ekinilerin yaprakları.
Şıran: Sidikli, altını ıslatan.
Şireli: Pasaklı.
Şişek: Genç dişi koyun.
Şor: Tuzlu 
T 
Tahta delen: Ağaç kakan.
Tapan:Tarlaya tohum atıldıktan sonra tohumun üzerini kapamak için sabana takılarak kullanılan ağaçtan yapılma alet
Tay: Hayvan yükünün bir tarafı.
Tepeleme : Ağzına kadar dolu,
Terek:Raf.
Termaş: Berbat.
Tersik: Dama döşenen kerandan küçük mertekten büyük uzun ince ağaç.
Tuluk: Yayık.
Tığ: Buğday ve samanın ayırışmadan önceki birikmiş hali. 
Toklu:Bir yaşındaki erkek koyun.
Tövü: Bütün.
Tump: Tarladan dışarıda kalan fakat tarlaya ait olan kısım.
Tus düşmek: Kuluçkaya yatmak. 
U 
Uzunnik: Uzun.
Uğuz: Saf, pasif, sessiz.
Usulik: Saf, sessis, aptal. 
Y 
Yal: Hayvanlar için hazırlanan sulu yiyecek.
Yallık: Yal yapmada kullanılan ince saman.
Yalovuz: Yalnız.
Yannık: Su, Aryran veya aş taşımaya yarayan deriden yapılma kap.
Yazu: Düzlük, ova.
Yevlik: Hafif, ağır olmayan.
Yığın: Bir araya dizilmiş ekin veya ot demetleri kütlesi.
Z 
Zırza: Kapıyı kapatmaya yarayan demir alet.
Zibil: Çöp.
Zibillik: Çöplük.
Zahar: Herhalde.
Zar zor: yarım yamalak, zoraki.
Zopa: Dayak, 

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret322751
Site Haritası
Etkinlik Takvimi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar19.054619.1310
Euro20.510920.5930